Profesor Rafał Ohme

Ekspert w dziedzinie emocji. Światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej.
Od 20 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu.

Profesor nadzwyczajny psychologii na Uniwersytecie SWPS. Honorary Professor na Uniwersytecie Stellenbosch w Kapsztadzie oraz Visiting Professor na Uniwersytecie Renmin w Pekinie.

Inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie.
Występował w 30 krajach na 5 kontynentach.

Laureat Nagrody Prezydenta RP, Premiera RP, Fundacji Nauki Polskiej, Stypendium Fulbrighta, Członek Honorowy Executive Club. Finalista konkursu EY - Przedsiębiorca Roku 2015.

Publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych na całym świecie. Zasiada w Zarządzie NMSBA - Towarzystwa Neuronauki Konsumenckiej, zrzeszającego przedstawicieli nauki i biznesu z 85 państw.

Kalendarium - najważniejsze wydarzenia z udziałem Prof. Ohme

 • 2017 Zakończenie współpracy z SWPS
  Rozpoczęcie współpracy z UMCS

 • III 2017 Wydanie książki Emo Sapiens

 • II 2016 Firma szkoleniowa Prof. Ohme rozpoczyna
  działalność pod nazwą INEMO

 • 2015 Finalista Konkursu EY przedsiębiorca roku 2015

 • od XI 2015 Honorary Professor Stellenbosch University

 • od 2015 Członek Honorowy Executive Club

 • 2014 Współautor zasad akredytacji NMSBA

 • 2013 Współautor kodeksu etycznego NMSBA

 • od 2012Neuromarketing Science and Business Association
  - Członek Rady Nadzorczej [ponownie wybrany w 2015]

 • od 07.2011Visiting Professor Renmin University of China

 • 2009 Organizacja Konferencji NeuroConnections
  Kraków, Polska

 • 2006 Organizacja Konferencji Rewolucja w reklamie
  Sopot, Polska

 • 2001 Reprezentant Polski na Festiwalu Europalia 2001
  Bruksela, Belgia

 • 2000 Reprezentant Polski na Expo 2000
  Hannover, Niemcy

 • 2000-2002 Organizacja Konferencji Automatyzmy
  Jadwisin, Polska

 • od 1997 Rozpoczęcie działalności biznesowej
  Firmy FEEL DO THINK & NEUROHM

 • 1997 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 • 1996 Nagroda Premiera RP
  za najlepszą pracę doktorską

 • 1996-2002 Uniwersytet Stanforda, USA
  wizyty naukowe, Prof. Robert Zajonc

 • 1995-1996 Fullbright Kellogg School Of Management,
  Prof. David Messick

 • 1994 TEMPUS, Prof. Hans Eysenck
  Wielka Brytania

 • od 1992Współpraca z Prof. Marią Jarymowicz

 • od 1992 Praca naukowo-dydaktyczna
  UMCS [do 1999], SWPS, PAN [do 2009], RUC

 • 1992-1994 Studia doktoranckie
  Katolicki Uniwersytet Lubelski

 • 1991 Primus Inter Pares
  Nagroda Prezydenta RP

 • 1990-1991 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

 • 1988-1989University of Milwaukee
  Wisconsin, USA

 • 1987-1992 Studia magisterskie, UMCS

FB


Blog