POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności w naszym serwisie internetowym w domenie www.inemo.pl (zwanym dalej także łącznie „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Inemo Rafał Ohme z siedzibą w Podkowie Leśnej, kod 05-807, przy ul. Kwiatowej 19, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 1694/2004, NIP 712-197-50-52, REGON 430826626.
 2. Administratorem danych osobowych jest Inemo Rafał Ohme.
 3. Gdy podają nam Państwo swoje dane osobowe, wykorzystujemy je zwykle, by odpowiedzieć na Państwa pytanie, zrealizować złożone przez Państwa zamówienie lub udostępnić Państwu konkretne informacje bądź usługi – a także, aby utrzymać kontakt z Państwem, jako naszymi klientami.
 4. Możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe oraz udostępniać je naszym partnerom na całym świecie, aby lepiej zrozumieć potrzeby Państwa, Waszych pracowników oraz firm, a także aby móc ulepszać nasze produkty oraz usługi.
 5. Możemy też (my lub strona trzecia w naszym imieniu) wykorzystywać Państwa dane do przekazywania informacji o naszej ofercie, które mogą Państwu pomóc w prowadzeniu firmy lub też do prowadzenia internetowych sondaży ułatwiających nam zrozumienie potrzeb klientów.
 6. Jeśli wolą Państwo, abyśmy nie wykorzystywali danych do kontaktu z Państwem (zwłaszcza do marketingu bezpośredniego i badań rynkowych), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Państwa danych stronom trzecim, za wyjątkiem partnerów Inemo Rafał Ohme.
 7. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 8. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu.
 9. Serwis www.inemo.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Za ich pomocą nie są jednak przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:
  1. dopasowanie portalu do potrzeb użytkowników;
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron portalu;
  3. dostosowanie części informacji wyświetlanych w portalu i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.
 10. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera.
 11. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.
 12. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.inemo.pl oraz ochrony prywatności jego użytkowników można przekazać do Inemo Rafał Ohme korzystając z danych podanych w zakładce „Kontakt”.

FB


Blog